گزارش ویدیویی از حضور مرکزداده امین در بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ

اخبار مرتبط

بازدید دکتر خوانساری رئیس سازمان فناوری‌اطلاعات‌ایران از غرفه مرکز داده‌امین در نمایشگاه الکامپ

اخبار

بازدید حجت الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری از مرکز داده امین

اخبار

حضور مرکزداده امین در بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ

اخبار

افتتاح مرکز داده امین با حضور رییس مجلس شورای اسلامی

اخبار