گزارش ویدیویی از حضور مرکزداده امین در بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ

اخبار مرتبط

بازدید دکتر انصاری معاون وزیر ارتباطات از غرفه مرکز داده‌امین در کنفرانس زیرساخت اطلاعاتی کشور

اخبار

بازدید دکتر معروفی دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از غرفه مرکز داده‌امین در نمایشگاه الکامپ

اخبار

بازدید دکتر خوانساری رئیس سازمان فناوری‌اطلاعات‌ایران از غرفه مرکز داده‌امین در نمایشگاه الکامپ

اخبار

اعطای گواهی حفاظت الکترومغناطیس از سازمان پدافند غیرعامل کشور

اخبار