تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

سرویس اشتراک فضا

سرویس اشتراک فضا مرکز داده امین | Co-Location

در سرویس کولوکیشن (Co-Location ،Colocation ،Collocation)، به جای اجاره نمودن سرور از مرکز داده امین، سرور تهیه شده توسط خود مشتری، به ما سپرده می شود. در این حالت مالکیت سرور کاملاً با کاربر خواهد بود. تهیه سرور برای کاربر می تواند توسط مرکز امین نیز انجام گیرد. در واقع در سرویس اشتراک فضای مرکز داده امین، فضا و مکانی برای قرار دادن و نگهداری سرور اجاره می شود.در سرویس اشتراک فضای مرکز داده امین، کاربر می تواند پیکربندی سخت افزار و نرم افزارهای نصب شده بر روی سرور را شخصاً انتخاب نماید. همچنین اتصال به اینترنت همواره حفظ شده و تجهیزات محیطی چون برق اضطراری (UPS)، سیستم اطفای حریق و تهویه نیز در بهترین شرایط برای مشتریان فراهم شده است.

 سرویس رک اشتراکی ۲U
2U
سرویس رک اشتراکی ۲U
 • ۱ آدرس IP معتبر
 • ترافیک ماهیانه ۲۰۰GB
 • برق تک فاز و ۲۲۰V
 • برق اضطراری UPS
 • دیواره اتش (UnManaged)
 • ۱ ارتباط UTP به ازای هر تجهیز
 • اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200
 • قیمت: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شش ماهه
سفارش
 سرویس رک اشتراکی ۲۰U
20U
سرویس رک اشتراکی ۲۰U
 • ۱۳ آدرس IP معتبر
 • ترافیک ماهیانه ۸۰۰GB
 • برق تک فاز و ۲۲۰V
 • برق اضطراری UPS
 • دیواره اتش (UnManaged)
 • ۱ ارتباط UTP به ازای هر تجهیز
 • اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200
 • قیمت: مذاکره
شش ماهه
سفارش
 سرویس رک اشتراکی ۶U
6U
سرویس رک اشتراکی ۶U
 • ۵ آدرس IP معتبر
 • ترافیک ماهیانه ۶۰۰GB
 • برق تک فاز و ۲۲۰V
 • برق اضطراری UPS
 • دیواره اتش (UnManaged)
 • ۱ ارتباط UTP به ازای هر تجهیز
 • اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200
 • قیمت: مذاکره
شش ماهه
سفارش
 سرویس رک اشتراکی ۴۲U
42U
سرویس رک اشتراکی ۴۲U
 • ۱۳ آدرس IP معتبر
 • ترافیک ماهیانه ۱TB
 • برق تک فاز و ۲۲۰V
 • برق اضطراری UPS
 • دیواره اتش (UnManaged)
 • ۱ ارتباط UTP به ازای هر تجهیز
 • اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200
 • قیمت: مذاکره
شش ماهه
سفارش