تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

سرویس اشتراک فضا

سرویس اشتراک فضا مرکز داده امین | Co-Location

در سرویس کولوکیشن (Co-Location ،Colocation ،Collocation)، به جای اجاره نمودن سرور از مرکز داده امین، سرور تهیه شده توسط خود مشتری، به ما سپرده می شود. در این حالت مالکیت سرور کاملاً با کاربر خواهد بود. تهیه سرور برای کاربر می تواند توسط مرکز امین نیز انجام گیرد. در واقع در سرویس اشتراک فضای مرکز داده امین، فضا و مکانی برای قرار دادن و نگهداری سرور اجاره می شود.در سرویس اشتراک فضای مرکز داده امین، کاربر می تواند پیکربندی سخت افزار و نرم افزارهای نصب شده بر روی سرور را شخصاً انتخاب نماید. همچنین اتصال به اینترنت همواره حفظ شده و تجهیزات محیطی چون برق اضطراری (UPS)، سیستم اطفای حریق و تهویه نیز در بهترین شرایط برای مشتریان فراهم شده است.

 سرویس رک اشتراکی
C-L
سرویس رک اشتراکی
  • ۱ آدرس IP معتبر
  • ترافیک ماهیانه ۲۰۰GB
  • برق اضطراری UPS
  • دیواره اتش (UnManaged)
  • منبع تغذیه (Power Supply) به ازای هر Device
  • ۱ ارتباط UTP به ازای هر تجهیز
  • اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200
  • هزینه راه اندازی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • قیمت ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
سفارش
قیمت ماهیانه (ریال) Add-On
۲۵۰,۰۰۰ Extra Traffic per 100GB
۱۰۰,۰۰۰ Switch Port (1Gbps)
۳۰۰,۰۰۰ Redundant Power Supply (Per Port)
۵۰,۰۰۰ Extra IP (Limited & Conditional)