تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

سرویس اشتراک فضا

سرویس اشتراک فضا مرکز داده امین | Co-Location

در سرویس کولوکیشن (Co-Location ،Colocation ،Collocation)، به جای اجاره نمودن سرور از مرکز داده امین، سرور تهیه شده توسط خود مشتری، به ما سپرده می شود. در این حالت مالکیت سرور کاملاً با کاربر خواهد بود. در واقع در سرویس اشتراک فضای مرکز داده امین، فضا و مکانی برای قرار دادن و نگهداری سرور اجاره می شود.در سرویس اشتراک فضای مرکز داده امین، کاربر می تواند پیکربندی سخت افزار و نرم افزارهای نصب شده بر روی سرور را شخصاً انتخاب نماید. همچنین اتصال به اینترنت همواره حفظ شده و تجهیزات محیطی چون برق اضطراری (UPS)، سیستم اطفای حریق و تهویه نیز در بهترین شرایط برای مشتریان فراهم شده است.

 سرویس رک اشتراکی
C-L
سرویس رک اشتراکی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
  • برق اضطراری UPS
  • دیواره اتش (UnManaged)
  • منبع تغذیه (Power Supply) به ازای هر Device
  • 1 ارتباط UTP به ازای هر تجهیز
  • اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200
  • هزینه راه اندازی: رایگان
  • قیمت ماهیانه: 850,000 تومان
سفارش
قیمت ماهیانه (تومان) Add-On
50,000 Extra Switch Port (1Gbps)
80,000 Redundant Power Supply (Per Port)
50,000 Extra IP (Limited & Conditional)