بازدید معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از مرکز داده امین

دکتر عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از مرکز داده امین بازدید و از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شدند.

اخبار مرتبط

بازدید آیت الله مکارم شیرازی از مرکز داده امین

اخبار

گزارش ویدیویی از حضور مرکزداده امین در بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ

اخبار

بازدید دکتر خوانساری رئیس سازمان فناوری‌اطلاعات‌ایران از غرفه مرکز داده‌امین در نمایشگاه الکامپ

اخبار

بازدید دکتر انصاری معاون وزیر ارتباطات از غرفه مرکز داده‌امین در کنفرانس زیرساخت اطلاعاتی کشور

اخبار