بازدید دکتر معروفی دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از غرفه مرکز داده‌امین در نمایشگاه الکامپ

دکتر آزاد معروفی دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از غرفه مرکز داده‌امین در بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ بازدید کردند.