بازدید دکتر خوانساری رئیس سازمان فناوری‌اطلاعات‌ایران از غرفه مرکز داده‌امین در نمایشگاه الکامپ

دکتر محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از غرفه مرکز داده‌امین در بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ بازدید کردند.