بازدید دکتر انصاری معاون وزیر ارتباطات از غرفه مرکز داده‌امین در کنفرانس زیرساخت اطلاعاتی کشور

مرکز داده امین با برپایی غرفه در کنفرانس زیرساخت اطلاعاتی کشور که توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای 30 و 31 مرداد 1402 برگزار شد شرکت کرد. در این کنفرانس دکتر علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات از غرفه مرکز داده امین بازدید کردند.