تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

مدیر مجازی ساز یوتاب

مدیر مجازی ساز یوتاب

 

جای خالی مراکز داده استاندارد در اکوسیستم کارآفرینی ایران به شدت احساس می‌شود.
مرکز داده امین با توجه به پایداری در سرویس‌دهی، پاسخ‌گویی مناسب و معماری استاندارد امنیتی، می‌تواند پاسخگوی نیاز استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور باشد.

۲۶ بهمن, ۱۳۹۷

Related Post