تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

مدیر مجازی ساز یوتاب

مدیر مجازی ساز یوتاب

مدیر مجازی ساز یوتاب
15 فوریه, 2019
    

 

جای خالی مراکز داده استاندارد در اکوسیستم کارآفرینی ایران به شدت احساس می‌شود.
مرکز داده امین با توجه به پایداری در سرویس‌دهی، پاسخ‌گویی مناسب و معماری استاندارد امنیتی، می‌تواند پاسخگوی نیاز استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور باشد.

Related Post