تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

سرویس مدیریت شده

سرویس مدیریت مرکز داده امین | Management service

خدمات سرویس مدیریت شده مرکز داده امین مجموعه ای متنوع از خدمات راهبری و مدیریتی را در برداشته و برای کلیه مشتریان سرویس های سرور اختصاصی، سرور مجازی و اشتراک فضا قابل استفاده می باشد. این خدمات شامل سرویس های نظارت، پشتیبانی، امنیت و مدیریت می باشد.

سرویس مدیریت
AMIN-MGT1
AMIN-MGT1
100,000
تومان
 • Monitoring
 • Support
 • Security
 • Management
ماهیانه
bg
سرویس مدیریت
AMIN-MGT2
AMIN-MGT2
220,000
تومان
 • Monitoring
 • Support
 • Security
 • Management
ماهیانه
bg
سرویس مدیریت
AMIN-MGT3
AMIN-MGT3
450,000
تومان
 • Monitoring
 • Support
 • Security
 • Management
ماهیانه
bg